Bessie 8 mån. med en av Lisabeths valpar,"Lasse", när han var 1,5 år.