27. sep, 2018

Valpflytt

En valpflytt som skedde den 16/5. Westvings dodge challenger flyttade till Stockholm och heter numera "Topi". Allt har gått jättebra. Han har hunnit bli hela 10 månader också